Sitede Ara

Hemoroid

Kasım 24th, 2008 Yazar admin

submüköz venlerin genişlemesinden oluşur. Genellikle sağ anterolateral, sağ posterolateral ve sol lateral bölümde yer alırlar. Internal hemoroidler linea dentatanın üzerinde yer alır ve bu nedenle üzerisi mukoza ile örtülüdür. Bu tip hemoroidlerde kanama ve prolabsus olabilir. Ancak ağrıya neden olmazlar.

Eksternal hemoroidler :

linea dentatanın altından gelişir. Üzeri deri ile örtülüdür. Eksternal hemoroidler kanamaz ancak tromboze olabilir. Aynı zamanda ağrı ve kaşıntıya yol açarlar. Sekonder skar dokusunun gelişmeşi deride nöbetçi meme oluşmasına yol açmaktadır. Heredite en önemli faktördür. Bununla birlikte sert dışki, uzamış kabızlık, artmış karın içi basıncı ve pelvik tabandaki bozukluklar hemoroid gelişiminde rol oynamaktadır.
Internal hemoroid derecelendirmesi :

1. derecede yanlızca kanama vardır.
2. derecede kanama ile birlikte
prolapsus mevcuttur. Prolabsus spontan
redükte olmaktadır.
3. derecede kanama ve prolabsus
vardır. Prolapsus elle redükte
edilmektedir.
4. derecede kanama ve inkanserasyon
vardır. Redüksiyon olmaz.

Ayırıcı tanı:

Anal deri pilisi
Fissür
Dermatit
Anal polip
Perianal hematom
Rektal prolapsus
Rektum tümörü
Ülseratif kolit

Tedavi :

1. ve 2. derece hemoroidlerde tedavi genellikle medikal olmaktadır. Tedavide diyette lifli gıdaların ve su alımınınartırılması,gayta yumuşatıcılarınınkullanılmasıve defekasyonsırasındaıkınmadan kaçınılması önerilmektedir. Israrlı 2. ve 3. derece hemoroidlerde elastik band ligasyonu veya skleroterapi yapılabilir.

Açık Hemoroidektomi

Genellikle büyük 3.cü derece ve 4.cü derece hemoroidlerde yapılmaktadır. Ayrıca miks internal ve eksternal hemoroidler, tromboze ve gangren eğilimi gösteren inkansere hemoroidlerde kullanım sahası bulmaktadır. Hemoroid pakeleri eksize edilir. Mukozal kenarlar kapatılır. Anoderm açık bırakılır. Bu ameliyat sonrası %10-50 arasında morbidite gelişebilir. Bunlar idrar retansiyonu, kanama, infeksiyon, sfinkter yaralanması ve dentat çizgiye doğru çok fazla mukoza alınması sonucu oluşan anal stenozdur. Küçükinternalhemoroidlerdefotokoagulasyon, sklerozis, kriyosurgery ve koaguloterapi daha az kullanılan tedavi yöntemleridir.

Akut tromboze eksternal hemoroid :

hattın dışında lokal eksizyon yapılır. l Yara açık bırakılır. l Eğer tromboz 48 saatten eski ise hastamedikalolaraktedavi edilmelidir. l Mukokutenöz

Kategori ANOREKTUM HASTALIKLARI | Yorum yok »