Sitede Ara

Demir eksikliği anemisi belirtileri

Ocak 16th, 2009 Yazar admin

BAŞLICA SEMPTOMLAR
- Halsizlik
- Çabuk yorulma
- Çarpıntı
- Efor dispnesi
- Baş ağrısı
- Çok uyuma
- Kil, toprak, buz gibi maddeleri yeme arzusu
- Disfaji
- İştahsızlık, bulantı, geğirme, kabızlık gibi GİS semptomları
- Amenore, metroraji
- Gelişme geriliği
- Saç dökülmesi
- Cildin kuru olması
- Dilde ağrı
- Tırnak kırılması

BULGULAR
- Solukluk
- Tırnaklarda incelme, kırılma, kaşık tırnak
- Kuru ve kırışık cild
- Dil papillalarında atrofi, hassiyet
- Dudak kenarlarında çatlaklar
- Alopesi
- Taşikardi
- Kalp odaklarında ejeksiyon suflu
- Splenomegali (%10)
- İnfantilizm
- Testis atrofisi
- Belirgin hepatosplenomegali (çocukluk çağında başlayan ve devam eden Fe eksikliği durumunda)
-Tayanç sendromu

demir-eksikligi-anemisi-resimleri

LABORATUVAR BULGULARI

- Hipokrom mikrositer anemi(OEH, OEHb, OEHbK)
- Eritrosit, Hgb, Hct değerleri azalmış
- Lökosit değeri
- Trombosit “”
- Retikülosit azalmış
- Eritrosit morfolojisi :
Hipokromi, mikrositoz,
Poikilositoz ?

- Serum demirinde azalma
- Total demir bağlama kapasitesi artma
- Serum ferritin düzeyinde azalma

Kategori Genel Dahiliye | 2 yorum »

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

Ocak 12th, 2009 Yazar admin

Vücudun gereksinimi olan demirin, gıda ile alınan demir ile kompanse edilemediği zaman ve demir depoları tükendikten sonra açığa çıkan klinik bir sonuçtur.

◆ Genellikle anemi, cild ve cild aksesuarları bulguları ile prezente olur.

Hipokrom mikrositer anemi, serum demiri ve serum ferritin düzeyinin azalması, total serum demiri bağlama kapasitesinin artması, transferrin satürasyonunun %15′in altına inmesi ile karakterizedir.

◆ Karma ve orta kaliteli bir diyette 10-20 mg demir bulunur.

◆ Gastrointestinal kanaldan gıda demirinin %10′nu (1-2 mg) emilir. Bu miktar vücudun günlük demir gereksinimi ve kaybını karşılamaya yeterlidir.

◆ Demir depolarının tükendiği veya eritrosit yapımının hızlandığı durumlarda gıda içindeki demir absorbsiyonu %40 oranına kadar yükselebilir.

◆ Demir başlıca duodenum ve jejunumdan emilir.

◆ Gıda demirini, organik bileşiklerdeki HEM demiri ve inorganik olarak da ferrik (Fe+++) ve ferrus (Fe++) tuzları oluşturur.

◆ HEM demiri, hayvansal kökenli yiyeceklerdeki hemoglobin, miyoglobin ve diğer proteinlerden kaynaklanır.

◆ HEM demiri, gıda içindeki diğer maddelerden pek etkilenmez ve absorbsiyonunda problem olmaz.

◆ Hayvansal kökenli olmayan demirin emilmesi, eriyebilir durumda olmasına bağlıdır.
◆ Midenin asid pH’sında inorganik ferrik ve ferrus tuzları erir durumdadır.
◆ Hayvansal kökenli olmayan demirin emilimi üzerine, gastrointestinal sistem sekresyonları ve gıda içindeki diğer maddeler etkilidir.

Kategori Genel Dahiliye | Yorum yok »