Sitede Ara

Felç

Aralık 31st, 2008 Yazar admin

SEREBRAL İNFARKT:
Serebral arterlerin trombotik veya embolik tıkanması nedeni ile oluşan beyin hasarıdır.
Etiyoloji: En sık neden aterosklerozdur. İkinci sıklıkta nedeni kardiyak tromboembolilerdir.
Karotid arter tıkanmasında bulgular:
*amaurosis fugax: Oftalmik arterin tıkanmasına bağlı gelişen ani görme kaybına denir.
Anterior serebral arter tıkanma bulguları:
*alt ekstremitede ağır güç kaybı ile birlikte üst ekstremitede hafif kuvetsizlik
*mental değişiklikler, dispraksi, apraksi, yakalama ve emme refleksi,
*mesane ve barsak fonksiyonlarında bozulma

***Orta serebral arter tıkanma bulguları:
*karşı tarafta hemipleji
*bileteral homonium hemianopsi
*dominat hemisfer ise global afazi
*orta serebrel arter tıkanmasında anterior kominikan arter sirkülasyonuda bozulduğu için masif infarkt meydana gelir. Masif infarkta bağlı yayğın beyin ödemi vardır. Bu hastalar genillikle komadadır. (En ağrı tıkanma şekli)

***Karotis interna tıkanması;
*karşı tarafta duyusal ve motor defek + aynı tarafta körlük ile karakterizedir
***Vertebra baziller arter tıkanmasına bağlı gelişen sendromlar
*Vertigo, nistagmus, kuadripleji tipik üçlüsüdür
Çok değişken klinik tablolar ile karşımıza gelebilir. Bunlar
oksipital loblardan birinde lezyon: homonium görme kaybı (tam veya parsiyel)
her iki oksipital lobda lezyon: bileteral kortikal körlük
Orta beyin lezyonu: 3. sinir felci+ konturleteral hemipleji
Pons lezyonu: 6-7 sinir felci+ konturletaral hemipleji
Baziller arter tıkanması: bulber felç+ ani başlayan flask gudripleji + küçük fakat reaktif pupiller, lateral bakış felci
Akinetik mutizm: hasta gözü ile objeyi izler + göz kırparak hekim ile ilişki kurar. Vert. Baziller arter tıkanmasında görülür
Wallenberg sendromu: En sık görülen beyin sapı sendromudur. Posteroleteral medüller infartka bağlıdır. (ani başlayan disfaji, disfoni, vertigo ile karakterize)
Medüller infarkt: ekstremitelerde parazi yok + disfaji + disfoni
Serebral embolilerin tanı ve tedavisi diğer organ embolilerindeki gibidir

Kategori Nöroloji | Yorum yok »

inme felç

Aralık 31st, 2008 Yazar admin

TRANS İSKEMİK ATAK
Ani gelişen fokal nörolojik bulgular
Bulguların 24 saatte düzelmesi (genellikle 1-2 saatte) ile karakterizedir
En sık nedeni serebrovasküler ateroskleroz ve bu ateroskleroz zemininden köken alan tromboembolilerdir.
Aterosklerotik trombozun en sık kaynağı art carotis comminusun servikal bifürkasyonudur.
Kardiyak kökenli emboliler ikinci sıklıkta nedenidir.

Karotid arter lezyonuna bağlı TİA bulguları:
Lezyonun karşı tarafında hemiparazi veya parestezi
Lezyon tarafında görme kaybı (Mononükleer görme kaybı)
disfazi
Fizik muayenede I. Motor nöron hasarı bulguları vardır

Vertebro baziller arter TİA bulgular:
vertigo
ataksi
dizartri
bulanık görme
perioral uyuşma
vücudun bir yarısında veya her iki tarfında halsizlik veya duyu bozukluğu
***** Drop atak: vertebro baziller yetmezliği bağlı gelişen atak tipidir. Bileteral bacaklarda halsizlik ile karakterizedir.****
TİA tanısı: Kesin tanı anjiografi ile konur.
Tedavi: Antiagregan, antikoagülan tedavi. Gerektiğinde endarterektomi

Kategori Nöroloji | 2 yorum »

Körlük ve Görme Kaybı

Aralık 31st, 2008 Yazar admin

GÖRME KAYBI:
En sık nedeni senil maküler dejenerasyondur. Diabetik retinopati, glokom, katarakt daha nadir nedenidir.
BİLETERAL KISMİ ALAN DEFEKTLERİ:
Homonium hemianopsi: Bir taraftaki kiazma ile oksipital korteks arasındaki lezyona bağlıdır. En sık neden iskemidir. Bundan başka ensefalit, oksipital lob tümörleri posterior subdural hemotomlar neden olur.
Bitemporal hemianopsi: En sık Hipofiz tümörlerinin optik kiazmaya yaptığı basıya bağlıdır.

OPTİK NEVRİT
Bayanlarda sıktır.
Renkli görmede azalma
Santral skotom
Tembel pupilla (afferent tutulmaya bağlı)
Normal fundus görünümü vardır
Etiyoloji: toksinler, sifiliz, infeksiyonlar, B12 vitamin yetmezliği.
OKULOMOTOR SİNİR (3. KAFA ÇİFTİ TUTULUMU)
·        midriyazis
·        üst göz kapağı felci
·        gözde deviasyon
·        temel şikayeti çift görmedir.
·        Not: Pupil dilate, ışığa yanıtsız ve beraberinde ağrıda varsa ilk akla gelecek olan a. Karotis interna yada posterior kominikan arter tıkanması olacaktır.

TROKLERAR SİNİR FELCİ (4. KAFA ÇİFTİ)
En sık neden kafa travmasıdır. Çift görme vardır. Hasta çift görmeyi başını sağlam tarafa çevirerek kompanse eder.
ABDUSENS FELCİ (6 KAFA ÇİFTİ)
Göz addüksiyondadır. Abdüksiyon durumunda orta çizgiyi geçemez.
Kranium içinde seyri çok uzun olduğu için bir çok hastalıktan ektilenir. Bunlar; beyin sapı lezyonları, orta çukur lezyonları, petroz kemik lezyonları, kavernöz sinüs hastalıkları, süperior orbital fissür hastalıkları sinirin kendisini tutan hastalarılar, kas hastalıklarından etkilenir. Çift görme ile hekime gelir.

Kategori Nöroloji | 1 yorum »