Sitede Ara

Kilo kaybının sebepleri

Ocak 20th, 2009 Yazar admin

İstemsiz kilo kaybının değerlendirilmesi
Anamnez
Fizik muayene
Laboratuvar testleri

Laboratuvar testleri:

İlk yapılacak laboratuvar testleri:
Tam kan sayımı, sedimentasyon
İdrar tahlili
Kan biyokimyası
TSH
Riskli bireylerde HIV testi
Göğüs radyografisi
Dışkıda gizli kan
İkinci etap tarama:
Abdominal BT
Hiperkalsemi varlığında: Mammografi, serum protein elektroforezi, PTH-related peptid, ACE, 1,25 dihidroksivitamin D.
Demir eksikliği anemisi veya melena varsa ya da inflamatuvar barsak hastalığından şüpheleniliyorsa kolonoskopi
Üst GİS kanama veya disfaji varlığında üst GİS endoskopi

Güçsüzlük, pigmentasyon, hiponatremi /hiperkalemi varlığında: kısa ACTH test
Nedeni bilinmeyen ateşle beraber kilo kaybı varlığında kan kültürü
Kan kültürleri (-) ise kemik iliği biyopsisi
Kronik diyarede 72 saatlik dışkıda yağ
Başağrısı, nörolojik semptomlar, endokrin yetm.de kraniyal BT veya MRI
B12 vitamini

İlk etapda yapılan laboratuvar testleri kilo kaybı ile gelen her hastaya
Kan biyokimyası ile diabetes mellitus, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, adrenal yetmezliği veya GİS hast düşündüren elektrolit anormallikleri tespit edilir
TSH hipertiroidinin dışlanmasında
Göğüs radyografisi her zaman yapılmalı
Dışkı gizli kan açısından incelenmeli
Riskli kişilerde HIV

Kilo kaybının nedeni bu tetkiklerden sonra bulunamazsa, ikinci etap testlere geçilir
Genelde ilk yapılacak abdominal BT
Diğer yapılacak işlemler hiperkalsemi, elektrolit bozukluğu varlığı, ateş varlığı, demir eksikliği varlığına göre değişir.
Diyarenin varlığında 72 saatlik dışkıda yağ incelemesi veya gastrin, somatostatin veya glukagon gibi hormonların ölçümü

Açıklanamayan kilo kaybında anemi veya makrositoz mevcut olmasa bile B12 vitamin düzeyi tayin edilmelidir
Yeni başlayan veya ciddi başağrısı varlığında nörolojik semptomlar olsun veya olmasın kraniyal BT endikasyonu vardır
Ateş veya nörolojik defisitin eşlik ettiği sırt ağrısı paraspinal veya epidural abseyi işaret edebilir (tbc’ye bağlı, öz. IV ilaç kullananlarda stafilokok’a bağlı)

Kilo kaybı genelde altta yatan ciddi bir hastalığa işaret eder
Nedenin bulunamadığı durumlarda hasta ısrarla takip edilmeli ve testlere devam etmelidir
Hala neden açığa çıkmazsa, aylık kontrollerle hasta fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri ile takip edilmelidir
6 aylık bir sürede halen neden bulunamazsa, takip süresinin arası açılabilir

Kategori Beslenme ve Diyet | 8 yorum »

Aşırı kilo kaybı

Ocak 19th, 2009 Yazar admin

Asemptomatik hastalarda yalnızca kilo kaybı gizli bir hastalık habercisi olabilir

Kanser (Öz. gastrointestinal, pankreatik, hepatik maligniteler erken dönemde kilo kaybı yapar)
İnfeksiyon hastalıkları (bazen sırf kilo kaybı ile): Tüberküloz, HIV infeksiyonu, fungal hast, bakteriyel endokardit, hepatit
Erken dönemde Alzheimer hast, depresyon, yeme bozuklukları

Pernisiyöz anemi: Hematolojik değişiklikler ortaya çıkmadan önce anoreksiye neden olabilir
Adrenal yetmezlik: Erken dönemde; elektrolit bozuklukları, bulantı, kusma ve hipotansiyon ortaya çıkmadan önce kilo kaybı ile prezante olabilir
Parazit inf.ları: Yabancı ülkeden gelenlerde

Kategori Beslenme ve Diyet, Genel Dahiliye | 10 yorum »