Sitede Ara

KARIN AĞRISINA YOL AÇAN NEDENLER

Kasım 11th, 2008 Yazar admin

Abdominal organlar pek çok uyarıya karşı duyarsızdırlar.
Visseral organlarda ki duyu reseptörleri sadece gerilme ve çekmeye karşı duyarlıdırlar.
Visseral gerilme reseptörleri
İçi boş oranların musküler tabakası içinde,
Solid organların kapsüllerinde ve
Mezenterde yer alırlar.
İÇİ BOŞ ORGANLARIN ANİDEN OLUŞAN GENİŞLEMELERİ

İntestinal ostrüksiyonda, şiddetli müsküler kontraksiyonlar,
genişleme süresi çok önemlidir.
Barsak dışı içi boş organlarda gerilme:
Bilier kolikte:
Safra yolları ve safra kesesi,
Renal kolikte:
Üreter, mesane
Karaciğer kapsülünün gerilmesi. Konjesyon
MEZENTER VE PARİATAL PERİTON

ağrı verici uyarılara karşı sensitiftir. (Visseral periton, büyük omentum ise insensitiftirler.)

Mezenterin torsiyonu:
Çekal volvulus
Mezenter veya mezenterik damarların traksiyonu:
Retroperitoneal tümörlerde
KİMYASAL STİMULUSLAR

Kimyasal reseptörler içi boş organların mukoza veya submukozasında bulunurlar.

Lokal mekanik stimuluslar,
İnflamasyon.
Doku iskemisi ve nekroz,
Isı ve radyasyon.

NEOPLAZMLARIN AĞRI SİNİRLERİNİ TUTMASI

Pankreas kanserleri veya diğer
retroperitoneal tümörlerde.

Kategori Karın Ağrısı | Yorum yok »