Sitede Ara

KARIN AĞRISINA NEDEN OLAN İNCE BARSAK HASTALIKLARI

Kasım 11th, 2008 Yazar admin

KARIN AĞRISINA NEDEN OLAN İNCE BARSAK HASTALIKLARI

İNCE BARSAK TÜBERKÜLOZU: umblikal ağrı, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, ishal.
İNCE BARSAK OBSTRÜKSİYONU:
Aniden, keskin bir ağrı periumblikal bölgede gelişir.
Bulantı ve kusma başlar. Bilier vasıfta sık sık oluşan kusmalar üst gastrointestinal sistemde tıkanıklığı düşündürür iken daha nadir olarak oluşan kramp tarzında periumblikal ağrının eşlik ettiği fekaloid kusmalar ise distal barsak obstrüksiyonlarını düşündürür.
Ateş, taşıkardi, ortostatik hipotansiyon sıktır.
Abdominal distansiyon, hiperaktif barsak sesleri mevcuttur. Batında diffüz hassasiyet olmasına karşın periton irritasyonu bulguları yoktur (iskemi veya perforasyon gelişmedikçe).
Ayakta direk batın grafisi diagnostiktir. Bu grafilerde dilate barsak lupları ve hava sıvı seviyeleri gözlenir.
MALABSORBSİYON SENDROMLARI:
İNCE BARSAK TÜMÖRLERİ: (Adeno karsinoma, lenfoma, leiomyosarkoma, karsinoid tümör.)
Barsak koliği, umblikus çevresinde, intermittan ağrı, ileus, gastrointestinal sistem kanaması, kitle, genel semptomlar (kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik vd.)
AKUT MEZENTERİK İSKEMİ:
Hikayesinde sıklıkla intestinal anjina, kilo kaybı, diyare, abdominal üfürümler, kardiyak aritmiler, koroner veya periferik kalp hastalığı, valvuler kalp hastalıkları mevcuttur.
Karın ağrısı akut olarak, periumblikal bölgede veya epigastriumda lokalize kramp tarzındadır.
İshal, kusma, şişkinlik, melena bulunabilir.
Erken dönemde fizik muayene bulguları çok fakirdir.
Hasta kötü görünümdedir. Şok mevcut olabilir.
Periton irritasyonu bulguları olayın geciktiği ve perforasyon geliştiği anlamına gelir.
Lökositoz ve hemokonsantrasyon bulunur.
Bu akut tablonun erkenden tanısının konulması ve Acil cerrahi müdahale zorunludur.
ARTERİA MEZENTERİKA YETERSİZLİĞİ = ABDOMİNAL ANJİNA: Periumblikal, yemeklerden sonra artan çok şiddetli karın ağrısı, yemek yemekten korkma, kilo kaybı, yaşlı, aterosklerotik hasta.
“CROHN” HASTALIĞI: Sağ alt kadranda ağrı, kitle, obstrüksiyon, diare, ateş, kilo kaybı, iştahsızlık, fistüller, anal komplikasyonlar, ekstraintestinal komplikasyonlar.

Kategori Karın Ağrısı | 3 yorum »