Sitede Ara

Göğüs kanseri Meme Kanseri belirtileri

Kasım 26th, 2008 Yazar admin

Epidemioloji : kimler meme kanseri olur
Tüm dünyada meme kanseri insidansı %10 Kadınlardaki kansere bağlı ölümlerin ana nedenidir.
Beyazlarda sık
Kuzey yarım kürede sık

Göğüs Kanseri için risk faktörleri :
Kimlerde göğüs kanseri görülülebilir :

Kadın olma Aile öyküsü genel olarak (2X-3X) Kisinin kendsinde meme kanseri öyküsünün bulunması (2X-3X) FKH atipik hiperplazi ile birlikte riski (3X-6X) Östrojen penceresi Hormonal tedaviler Yüksek sosyoekonomik düzeylerde Nullipar kadınlarda

Semptomlar ve geliş nedenleri :
Meme kanseri belirtileri :
Göğüs Kanseri belirtileri :

Asemptomatik
Kitle %80-90
Mastalgi %15-30
Meme başı akıntısı %10
Metastatik hastalık %2

Memedeki kitlelere yaklaşım :
Göğüsteki kitlelere yaklaşım :
Memede kitle :
Göğüste Kitle :
Göğüste Yumru :
Memede Yumru :

goguste-kitle-memede-kitle

meme-gogus-biyopsi-resmi

meme gögüs biyopsi resmi resimleri

meme gögüs biyopsi resmi resimleri

meme gögüs biyopsi resmi resimleri

Meme başı akıntısı :
Meme ucundan akıntı :

Meme başı akıntısı
Spontan
unilateral
bilateral
unilateral
Provake bilateral
seroanginöz akıntılar
çoğu benign
Intraduktal papillom en sık neden %10′u maligndir

Spontan meme başı akıntısı (Değerlendirme)
Sitoloji
Mammografi
Kitle (+)
Takip
Kitle (-)
Santral D. Ex

Eksizyon

Metastatik hastalık (%2)
Aksiler lap:
Ocult meme Ca.
1/3-1/2
Sistemik lap :
Diğer
•Hodgkin
•AC
•Over
•Panc.
•Deri

Asemtomatik Risk yüksek:
Belirtisiz risk yüksek :

Kedi kendine muayene
Hekim tarafından FM
Mammografi
USG
Yakın takip

Risk düşük :

Tarama programı

Tanı
Kendi kendine muayene
(%60 kitle tespiti)
Anamnez
FM
{%15 mammografilerde fals (-)}
Mammografi
USG
Biyopsi

Mammografi
asimetri
deri kalınlaşması
düzensiz kitleler
şekil bozuklukları
Mikrokalsifikasyonlar

35 yaşında bir başlangıç mammografisi 40 yaş üzerindeki hastalara yüksek risk gurubundaki hastalara yılda bir

Prognoz
Evre
Histolji
İnflamatuar ca.
Hormon resestörleri

Preoperatif olarak evre I-II
tam kan sayımı,
bütün rutin kan tetkikleri
göğüs radyogramı
Alkalen fosfataz veya kalsiyum
KCFT

Kemik sint
Abd. BT

KT
HT
RT

Evre I-II Cerrahi Tercihler :
Meme Kanseri Ameliyatı Göğüs kanseri ameliyatı
MRM
(mastektomi + aksiller disseksiyon)
MKT
(lumpektomi +aksiller disseksiyon)
+
Radyoterapi

Aksiller Lenf Nodu Disseksiyonu aksillayı kontrol etmek (lokal kontrol) evreleme en az sekiz lenf nodu intraoperatif Komp. • torasikus longus • medyal pektoral • torakodorsal •interkostobrakiyal Postop komp. •Seroma •Lenf ödem

sentinal lenf nodu biopsisi (SLNB) T1 tümörlerde standart yöntem (aksiller lenf nodu tutulumu %20dir) lenf havuzunda primer lenf drenajını saptayabilmek intraoperatif lenfatik haritalama lenfazurin blue boyası ve/veya teknesyumla işaretlenmiş sülfür kolloidle SLN’nin histolojisi geri kalan aksiller nodların içeriğini belirler. SLN negatifse (-) (+) standart aksiller disseksiyon

Tümör makul yerleşim Negatif cerrahi sınır sağlanmalı Büyük tm. KT/RT/HT sonrası Cerrahi sonrası RT

Değişik kadranlarda tm. Birkaç uygulamada cerrahi sınır (+) Prgnansy (ilk trimester) Önceden meme bölgesine uygulanmış RT Kollojen Hastalık bulunması RT yapılamıyorsakomplikasyonlar :
Meme ameliyatlarında karşılaşılabilecek sorunlar :
Göğüs ameliyatlarında karşılaşılabilecek sorunlar :
•meme ödemi
•meme ağrısı
•eritem
•deride pigmentasyon değişikliği
•yaş döküntüler
•intersitisyel pnömoni
•spontan kaburga fraktürü
•meme fibrozisi
•perikardit
MRM
•aksiller disseksiyon
•flep nekrozu
• kanama
•enfeksiyon

Takip : ilk 2-3 yıl • her 3-4 ayda sonraki 2-3 yıl içinse •her altı ayda bir FM Diğer meme için mammografi yılda bir

Rekonstrüksiyon : Memenin görüntüsünün düzeltilmesi Göğüs görüntüsünün düzeltilmesi Ameliyattan sonra memenin görüntüsü
Acil rekonstrüksiyon hastalar tarafından genellikle istenir
rekonstrüksiyon yapmanın yan etkisi yok
kemoterapi protoklünü değiştirmez ve geciktirmez

lokal ileri meme kanserleri (LABC) (Evre IIB, IIIA-B)

İnflamatuar klinik bir tanıdır. Eritem ısı artışı hassasiyet ödem (peau d’ orange) Mastiti taklit eder Deriyi içeren biyopsi KT/Cerrahi/RT

Duktal veya intaduktal karsinoma in situ (DCIS):

bazal menbrana penetrasyon (-) mammografi: gurup oluşturmuş pleomorfik mikrokasifikasyon FM genelde normal nonpalpe lezyonda steriotaktik işaretleme Biyopsi SLNB Yalnız cerrahinin (%40 nüks) Effektif tedavi:Geniş eksizyon +RT

gogus-kanseri-meme-kanseri

gogus-kanseri-meme-kanseri

Lobular karsinoma in situ (LCIS) : Tanısı çok zor Spesifik diagnostik belirtisi yok meme biyopsi spesmenlerinde tesadüfen saptanır. Multifokal ve bileteral olabilir. Yüksek riskli hastalarda: bileteral mastektomi endikasyonu vardır.

Kategori Meme Kanseri | 14 yorum »