Sitede Ara

Bulantı ve kusmanın en yaygın sebepleri

Kasım 15th, 2008 Yazar admin

Bulantı ve kusmanın en yaygın sebepleri:

Mide çıkış yolu obstrüksiyonları
Konjenital akkiz pilor stenozu
Malignite
Gastroparezi
İntestinal obstrüksiyon
Adezyon
Neoplazm
İntussepsiyon
Psödoobstrüksiyon sendromları
Santral sinir sistemi hastalıkları
Migren, vasküler baş ağrısı
KİBAS
Menenjit
Vestübüler sistem hastalıkları
Okülovestibüler stimülasyon
Meniere hastalığı
Taşıt tutması
İnfeksiyonlar
Epidemik viral hastalıklar
Bakteri toksinleri
Hepatit virusları
İlaçlar
Dijital
Narkotikler
İpeka
Kemoterapötik ilaçlar
Alkol
Visseral ağrı
Peritonit
Kolesistit
Pankreatit
Metabolik bozukluklar
Metabolik asidoz
Böbrek yetmezliği
Adrenal yetmezlik
Gebelik
Psikiyatrik bozukluklar
Bulumia
Diğer
İdiyopatik siklik kusma
Kötü koku ve görüntü
İyonize edici radyasyon
Myokard enfarktüsü
Farenksin uyarılması

Kategori Bulantı-Kusma | 6 yorum »