Sitede Ara

KARIN AĞRISINDA LABORATUAR BULGULARI

Kasım 11th, 2008 Yazar admin

TAM KAN SAYIMI ve İDRAR TAHLİLİ:
Lökositoz, lökopeni
Anemi,
Sedimantasyon yüksekliği
KAN BİYOKİMYASI:
Serum elektrolitleri,
Şeker,
Kan üre nitrojeni, Kreatinin,
Karaciğer fonksiyon testleri (bilirübin, alkalen fosfataz vd)
AMİLAZ.
Radyolojik değerlendirme:
AYAKTA DİREKT BATIN GRAFİSİ: Barsak obstrüksiyonu  hava sıvı seviyeleri
SOL LATERAL DEKÜBİTİS FİLİMİ.
AKCİĞER GRAFİSİ (AYAKTA ÇEKİLEN):
intratorasik nedenler, diafram altındaki serbest hava.
BARYUMLU GIS TETKİKLERİ: (MİDE, DUODENUM, KOLON.)
ULTRASONOGRAFİ: hızlı ve ucuz,
Anatomik bilgiler sağlar.
Safra kasesi ve safra yolu hastalıklarını (örneğin bilier kolik, kolesistit.), ektopik gebelik, over kistleri, tubo-ovarian abseleri düşündüren klinik bulgular söz konusu ise mutlaka ilk tanı yöntemi olarak yapılmalıdır.
DOPLER ULTRASONOGRAFİSİ vasküler lezyonların ( aortik anevrizma, venöz trombüs vb ).
KOMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (BATIN VE PELVİS):
ENFLAMATUAR (apandisit, divertikülit, pankreatit ve batın içi abseler gibi), NEOPLASTİK (kolon kanseri, pankteas kanseri gibi)
TRAVMATİK LEZYONLAR (dalak karaciğer, böbrek yaralanmaları gibi)
vasküler lezyonlar (portal ven trombüsü, pyeflebiti, anevrizmalar gibi),
İNTRA ABDOMİNAL VE RETROPERİTONEAL KANAMALAR
PARASENTEZ: kan, pü, safra,.
PERİTONEAL LAVAJ: hemoperitoneum, pürülan veya fekaloid materyal
LAPOROSKOPİ: diagnostik amaçla terapötik
DİAGNOSTİK LAPARATOMİ:
ENDOSKOPİ: (GASTROSKOPİ, KOLONOSKOPİ.)
SELEKTİF MEZENTERİK ANJİOGRAFİ.
EKG:
SPESİFİK ORGAN AĞRILARI:

ÖZEFAGUS’a ait ağrılar:
Özefagustaki hastalığın seviyesinde.
sırtın ortasına yayılabilir.
MİDE ve DUODENUM hastalıklarında:
Mideden  epigastriumun ortasında
Duodenum bulbusundan  göbeğin sağ üst kısmında.
Sırta yayılıma oldukça sık.
İNCE BARSAKLARDAN KÖKEN ALAN AĞRILAR:
Jejunum ve ileumdan  orta hatta umblikus çevresinde.
Yansıyan ağrısı sırtta orta hatta.
İleumdan  bazen sağ alt kadranda.
KOLON’a ait ağrılar
kötü bir şekilde lokalize edilir. Karın orta hat üzerinde hipogastrik bölgede.
REKTUM’dan köken alan ağrılar sakrum üzerinde.
SAFRA KESESİ VE KOLEDOKTAN KÖKEN ALAN AĞRILAR
Epigastriumda orta hatta yakın bölgede veya sağ üst kadranda.
Yayılan ağrı sırtta sağ skapula ile orta hat arasında.
PANKREAS’dan köken alan ağrılar
Epigastriumda orta hat üzerinde veya sol üst kadranda hissedilir.
Yayılan ağrısı belin ortasına yayılır.
Enflamasyonun sol diaframı etkilemesi ile ağrı sol omuza yayılabilir.
UTERUS’un obstrüksiyonu, distansiyonu, şiddetli kontraksiyonları ağrı oluşturur.
Overler in kapsülü yoktur ve duyarsızdırlar. Overlerin enflamasyonu ve tümörleri ağrı oluşturmazlar. Over kistlerinin rüptürü veya tosiyona bağlı strangülasyonu ağrı oluşturur.

Kategori Karın Ağrısı | 2 yorum »